h

Gemeenteraadsverkiezingen

 

2 juli 2022

Ledenvergadering SP maakt de weg vrij voor een linkse coalitie in Alkmaar

Foto: Gert / Zentveld

Het is statutair bepaald in de SP dat de ledenvergadering belangrijke beslissingen ratificeert. En dit was er zo één: het Alkmaarse coalitie-akkoord van maar liefst zeven partijen. In de 2 uur durende vergadering vertelde fractievoorzitter Rigo Wijdoogen enthousiast over  de voorgaande weken hard werken, onderhandelen en meeschrijven van de fractie aan de tekst wat komende week wordt gepresenteerd.

Lees verder

Alkmaar verdient beter!

Onze kernwaarden menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit lijken steeds meer te verdwijnen in het gemeentebestuur, terwijl we die juist in deze tijd het meest nodig hebben. Daarom is de SP hard nodig in Alkmaar!  

Wij hebben een verkiezingsplan met ideeën hoe het beter kan in Alkmaar en willen daar samen met u voor strijden!

Lees verder
4 februari 2022

En het winnende getal is...

Foto: SP

We hebben weer een lijstnummer in Alkmaar! Vrijdagmorgen 4 februari was de loting voor lijstnummers tijdens de openbare vergadering Centraal Stembureau voor de Gemeenteraadsverkiezing Alkmaar. 

Lees verder
31 januari 2022

Dag van de kandidaatstelling: SP doet mee!

Foto: SP

De SP doet mee in Alkmaar! Na een intensieve voorbereiding door SP leden en kader in Alkmaar heeft lijsttrekker Rigo Wijdoogen op 31 januari 2022 de kieslijst officieel ingediend bij de Kiesraad in het stadhuis van Alkmaar.

Lees verder

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage Wmo is een boete op ziek zijn

Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De overheid heeft de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wettelijk verplicht om inwoners hierbij te ondersteunen. De visie klinkt mooi, maar in de praktijk zien we dat onze zieke inwoners een rekening krijgen als zij aanspraak maken op de Wmo. Ziek zijn is geen keuze. Dus waarom beboeten we mensen dan met een eigen bijdrage?

Lees verder

Taaleis

Korten op bijstandsuitkering vanwege taaleis is inhumaan

De algemene bijstand is een sociaal vangnet voor mensen die geen tot weinig inkomen hebben en daardoor niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden vanuit de Participatiewet korten op de uitkering als zij niet voldoen aan de taaleis die in 2016 is gaan gelden. Wij als SP vinden deze sanctie inhumaan en willen dat Alkmaar de mens centraal stelt.

Lees verder

Hoogbouw

Micro-city op macro-schaal

Lees verder

2022 wordt een spannend jaar!

Het jaar 2022 wordt een spannend jaar voor Alkmaar! 
Want dat jaar doet de SP weer mee met de gemeenteraadsverkiezingen en we hebben een prachtig programma vol met ambities om van Alkmaar een sociale en eerlijke gemeente te maken.

Lees verder

SP in Alkmaar, omdat het moet!

Mocht er onder de Alkmaarders nog twijfel bestaan of een stevig links geluid nodig is, dan is er na het lezen van het artikel “Plannen voor beter minimabeleid in Alkmaar zijn gestrand” in het Noordhollands Dagblad maar één conclusie mogelijk: ja, en wel zo snel mogelijk. In maart 2022.

Lees verder

SP Alkmaar wil weer meedoen aan verkiezingen in 2022

De SP heeft weer een actieve afdeling in de gemeente Alkmaar. De wederopbouw van de afdeling is zo ver gevorderd, dat van het partijbureau in Oss toestemming is verkregen om in 2022 weer mee te doen aan de raadsverkiezingen. De 54-jarige Rigo Wijdoogen uit de Alkmaarse Vogelbuurt is door de ledenvergadering gekozen tot lijsttrekker. Op plek 2 tot en met 5 staan de Alkmaarders Andre Bermon, Jeroen van der Loo, Roxanne Borgman en Menderes Caner. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier