h

Alkmaar verdient beter!

Onze kernwaarden menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit lijken steeds meer te verdwijnen in het gemeentebestuur, terwijl we die juist in deze tijd het meest nodig hebben. Daarom is de SP hard nodig in Alkmaar!  

Wij hebben een verkiezingsplan met ideeën hoe het beter kan in Alkmaar en willen daar samen met u voor strijden!

Géén armoede door gemeentebeleid

Alkmaarders verdienen hulp wanneer zij hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Nu de energieprijzen gestegen zijn moet  stadsverwarming van de HVC niet onbetaalbaar worden. De gemeente moet voorkomen dat mensen diep in de schulden kunnen komen.

Snel, veel sociale woningbouw en kortere wachtlijsten

De SP wil niet wachten op het bedrijfsleven om de woningbouw uit het slop te trekken. Om voor iedereen betaalbare woningen te bouwen moet de gemeente dit desnoods zelf gaan doen.  

Zorg terug bij u in de buurt

In elke wijk moeten zorgbuurthuizen komen, een kleinschalige zorgvoorziening waardoor mensen die extra zorg nodig hebben in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Voor hulp bij schulden of eenzaamheid willen we Sociale Wijkteams opzetten die bewoners kunnen bijstaan.

Weer overal naar toe met de bus

Deze stad verdient een beter openbaar vervoer dan er nu is. Vanuit alle wijken en dorpen moet regelmatig een bus rijden. Het OV moet weer een volwaardig alternatief worden voor de auto.

Veiligheid op straat door de wijkagent

Meer cameratoezicht is niet de oplossing voor grotere veiligheid. Een wijkagent die de buurt en de mensen kent is dat wel! Voorkomen is beter dan genezen: de SP wil problemen oplossen voordat er overlast ontstaat.

Wachtlijsten voor acute zorg moeten weg

Je staat er niet alleen voor bij psychische problemen of verslaving. De SP gaat de wachtlijsten bij de GGZ, Brijder en jeugdhulp aanpakken. De eigen bijdrage van de Wmo moet worden afgeschaft.

Een fijne stad, geen fijnstof!

Wij verdienen schonere lucht. Daarom moeten er minder auto’s door de stad rijden, meer stadsparken komen en ontmoedigen we de bio-industrie en vervuilende vervoersmiddelen.

Goed onderwijs in Alkmaar

De SP wil dat scholen voldoende mogelijkheid krijgen om bijles te geven aan ieder kind die het nodig heeft. Alkmaar verdient een breed HBO aanbod en in de toekomst een universiteit!

U bent hier