h

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage Wmo is een boete op ziek zijn

Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De overheid heeft de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wettelijk verplicht om inwoners hierbij te ondersteunen. De visie klinkt mooi, maar in de praktijk zien we dat onze zieke inwoners een rekening krijgen als zij aanspraak maken op de Wmo. Ziek zijn is geen keuze. Dus waarom beboeten we mensen dan met een eigen bijdrage?

Aangezien de Wmo een landelijke en wettelijke regeling is, zou je denken dat de gemeente weinig kan veranderen aan de uitvoering ervan. De gemeente moet namelijk toch gewoon doen wat hen gevraagd wordt? Daar heeft de gemeente gelukkig enige ruimte in. Zo staat op de website van de rijksoverheid dat gemeenten een eigen bijdrage voor de Wmo-ondersteuning mogen vragen. Dit is dus heel anders dan een opgelegde verplichting. Landelijk is de eigen bijdrage vastgesteld op een abonnementstarief voor 19 euro per maand wanneer iemand lange tijd gebruik maakt of gaat maken van een Wmo-voorziening. Maar er wordt expliciet door de overheid vermeld dat gemeenten een lagere eigen bijdrage mogen vaststellen, bijvoorbeeld bij huishoudens met een minimum inkomen.

In Alkmaar houdt de gemeente zich aan dit vastgestelde abonnementstarief. Dit geldt ook voor huishoudens met een minimum inkomen. Wel kunnen zij, wanneer zij de kosten niet kunnen betalen, bijzondere bijstand aanvragen bij HalteWerk of de eigen bijdrage terugvragen via de collectieve zorgverzekering van Univé. De gemeente Alkmaar biedt dus wel, godzijdank, mensen met een laag inkomen de kans om onder de eigen bijdrage uit te komen. Zij het via een zeer omslachtige manier.

Wij als SP vinden dat dit anders kan en vinden het ook onethisch om iemand die ziek is nog eens extra te belasten door een eigen bijdrage te vragen. Ziek zijn kost veel geld en als je weinig inkomen hebt, moet je via allerlei omslachtige regelingen bij de overheid of gemeente manieren vinden om je zorgkosten vergoed te krijgen. Als je ziek bent, heb je wel wat anders aan je hoofd dan je ook nog eens zorgen moeten maken om geld en administratie. De eigen bijdrage is een boete op ziek zijn en van die boete moeten we af. Wij zeggen daarom: schaf die eigen bijdrage af. 

Moeten we nu bezuinigen om de afschaffing van de eigen bijdrage voor de Wmo op te vangen? Nee, zeker niet. Om geld bij elkaar te krijgen voor de algemene middelen willen wij als SP de belastingen verhogen voor inwoners met dure huizen. Dit willen wij doen via de OZB-belasting. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen die lang- of kortdurig ondersteuning nodig heeft, zonder financiële zorgen aanspraak kan maken op een Wmo-voorziening. Wat je financiële situatie ook is, je kiest er niet voor om ziek te zijn.

U bent hier