h
10 augustus 2020

Harry Mulisch, de grootste salonsocialist aller tijden

Foto: SP

Ik mag mij graag ietwat schertsend als columnist voor de SP Alkmaar “Salonsocialist” noemen, maar de grootste salonsocialist die Nederland ooit gekend heeft was ongetwijfeld de man die naast Willem Frederik Hermans en Gerard Reve tot één van de drie grootste Nederlandse schrijvers van de vorige eeuw wordt gerekend: Harry Mulisch.
Harry Mulisch, de schrijver met het zelf aangemeten imago van de pedante intellectuele dandy, die in zijn olijfgroene Triumph cabriolet van en naar zijn woning op de grachtengordel in Amsterdam raasde. Openlijk beleed hij in de jaren zestig zijn liefde voor het communistische bewind van Fidel Castro op Cuba. 

Lees verder
14 juli 2020

Waarom is 14 juli 1789 een datum die niet vergeten wordt?

Foto: SP

De Franse Revolutie begon op 14 juli 1789 toen revolutionairen in Parijs een gevangenis genaamd de Bastille bestormden. De Franse Revolutie was een periode in de Franse geschiedenis waarin het volk de monarchie omver wierp en de controle over de regering overnam. De revolutie kwam tot een einde in 1799 toen generaal Napoleon Bonaparte de revolutionaire regering afzette en het  “Consulaat” oprichtte met zichzelf als leider.

Lees verder
30 juni 2020

Op reis door Europa: een kijkje bij onze oosterburen

Foto: SP

Die Linke ('De Linksen') is een socialistische partij uit Duitsland. De partij staat uiterst links in het Duitse politieke spectrum en is in Nederland het beste te vergelijken met de SP, al kunt u later in deze column lezen dat Die Linke en de SP heel verschillend denken over het nut van steeds verdere Europese integratie. Op dit moment zit Die Linke in de landelijke politiek in de oppositie.

Lees verder
15 juni 2020

Conceptvoorstel coronawet kabinet is broddelwerk van de bovenste plank

Foto: SP

Het conceptvoorstel voor de speciale coronawet, zoals die door het kabinet naar buiten is gebracht en op 1 juli van kracht moet worden, ligt zwaar onder vuur.

Lees verder
2 juni 2020

Waarom geen inkomensafhankelijke kinderbijslag?

Foto: SP

Om allerlei redenen kunnen mensen die niet meer kunnen werken een beroep doen op de een of andere uitkering. Dat kan een bijstandsuitkering zijn, maar ook komt het voor dat mensen voor korte of langere tijd werkloos of arbeidsongeschikt worden en maandelijks een hoger bedrag dan dat van een bijstandsuitkering uitgekeerd krijgen, omdat ze bijvoorbeeld lange tijd een baan met een relatief hoog inkomen hebben gehad. Voorwaarden voor het krijgen van zo’n uitkering en de duur daarvan zijn van allerlei omstandigheden afhankelijk.

Lees verder
18 mei 2020

Standpunt defensie SP: “Make peace, not war”

Foto: SP

Tot verbijstering van veel mensen met een gezond verstand en een gevoel voor rechtvaardigheid werd de oorloghitsende Amerikaanse president George W. Bush bij de presidentsverkiezingen van 2004 herkozen als president. De oorlog die de Verenigde Staten in maart 2003 onder valse voorwendselen tegen het Irak van Saddam Hoessein begon resulteerde in naar schatting een miljoen doden aan Irakese zijde. Aan Amerikaanse zijde vielen uiteindelijk ruim vierduizend doden te betreuren.

Lees verder
13 mei 2020

Beloon de Helden

Carona heeft een grote impact op de samenleving zoals we in dit filmpje kunnen zien.
https://www.youtube.com/watch?v=jajzMAA8gzk&feature=youtu.be

Lees verder
12 mei 2020

De economische crisis en de Corona-epidemie.

Nog maar kort geleden werden er juichende verhalen verteld over economisch herstel na de vorige crisis. Maar de gevolgen van de  crisis in de jaren 2008-2010 en later zijn nog lang niet verwerkt. En aan de oorzaken is niets gedaan. Van controle op de banken en meer regels voor de financiële sector is niets terecht gekomen.      
De dreigende volgende recessie in 2020 werd al ver vóór de corona-epidemie voorspeld. En dreigt nu over te gaan in een echte economische crisis. Nu wordt die epidemie voorgesteld als oorzaak van de economische crisis. Maar de recessie in de economie was er al vóór corona. Corona als oorzaak van de economische crisis: een omkering van de werkelijkheid.  Al ver vóór de epidemie waren de problemen in de economie nog steeds en  opnieuw voelbaar voor heel veel werkende mensen. In de industrie, in de havens en in de bouw, bij de banken en bij de overheid wordt de werkgelegenheid minder, er dreigen ontslagen en loonsverhoging is zeldzaam.                                                                                                   

Lees verder
4 mei 2020

Het vergeten continent

Foto: SP

De huidige coronacrisis doet bij grote delen van de mensheid een beroep op soms ingrijpende aanpassingen aan tal van geboden en verboden om het welzijn van zoveel mogelijk mensen te waarborgen. Het ene land voelt zich gedwongen om verdergaande maatregelen te nemen dan het andere.

Lees verder
26 april 2020

Stop de huurverhoging

Van de voorzitter, 

Aanstaande maandag 27 april, op woningsdag, doen we als SP een publieke oproep aan alle verhuurders in Nederland om dit jaar de huren niet te verhogen. Natuurlijk is het niet genoeg om de huurverhoging te stoppen en gaan we uiteindelijk voor een huurverlaging.Lees verder

Pagina's