h

Standpunten

A (2) B (1) D (1) E (1) H (1) P (1) S (1) T (1)

Te weinig om te leven, teveel om dood te gaan

Waar denkt men aan bij armoede? Kans is groot dat er wordt gedacht aan zwervers, daklozen en bedelaars. Niets is echter minder waar.

Je hoort het steeds vaker dat overlast keihard moet aangepakt worden en daar moet dan het geld heen en niet aan werk maken van preventie.

Volgens de SP zit onder elk probleem een oorzaak. Natuurlijk kun je dan zeggen "we gaan het probleem keihard aanpakken" maar je kunt ook kijken wààr komen de problemen vandaan. Maar in dit land hebben al vaak genoeg gezien dat er alleen gedacht werd aan repressie door politie-optreden of inzet van M.E. maar dat leidde nooit direct tot een verbetering in die wijken.

Eten en drinken of menstruatieproducten? Energierekening of de huur? Wel of niet naar de tandarts bij kiespijn? Wel of niet naar de dierenarts wanneer de hond lusteloos op de bank ligt? Mensen in armoede staan voor deze dilemma’s en dat terwijl we in Nederland een sociaal vangnet hebben. Dit vangnet blijkt voor veel mensen niet toereikend, waardoor zij niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. De SP Alkmaar ziet een bredere dekking van de bijzondere bijstand als tijdelijke oplossing om mensen de financiële ademruimte te bieden die zij nodig hebben.

Eigen bijdrage Wmo is een boete op ziek zijn

Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De overheid heeft de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wettelijk verplicht om inwoners hierbij te ondersteunen. De visie klinkt mooi, maar in de praktijk zien we dat onze zieke inwoners een rekening krijgen als zij aanspraak maken op de Wmo. Ziek zijn is geen keuze. Dus waarom beboeten we mensen dan met een eigen bijdrage?

Micro-city op macro-schaal

Mocht er onder de Alkmaarders nog twijfel bestaan of een stevig links geluid nodig is, dan is er na het lezen van het artikel “Plannen voor beter minimabeleid in Alkmaar zijn gestrand” in het Noordhollands Dagblad maar één conclusie mogelijk: ja, en wel zo snel mogelijk. In maart 2022.

Korten op bijstandsuitkering vanwege taaleis is inhumaan

De algemene bijstand is een sociaal vangnet voor mensen die geen tot weinig inkomen hebben en daardoor niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden vanuit de Participatiewet korten op de uitkering als zij niet voldoen aan de taaleis die in 2016 is gaan gelden. Wij als SP vinden deze sanctie inhumaan en willen dat Alkmaar de mens centraal stelt.

U bent hier