h

De bijzondere bijstand vraagt om meer maatwerk

Eten en drinken of menstruatieproducten? Energierekening of de huur? Wel of niet naar de tandarts bij kiespijn? Wel of niet naar de dierenarts wanneer de hond lusteloos op de bank ligt? Mensen in armoede staan voor deze dilemma’s en dat terwijl we in Nederland een sociaal vangnet hebben. Dit vangnet blijkt voor veel mensen niet toereikend, waardoor zij niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. De SP Alkmaar ziet een bredere dekking van de bijzondere bijstand als tijdelijke oplossing om mensen de financiële ademruimte te bieden die zij nodig hebben.
 
Vergoeding voor bijzondere bijstand verschilt per gemeente
De gemeente gaat over de bijzondere bijstand. Een regeling die ervoor zorgt dat inwoners financieel geholpen kunnen worden wanneer zij te maken krijgen met bijzondere en noodzakelijke kosten. Deze kosten worden niet vergoed door bijvoorbeeld de zorgverzekering of andere regelingen en kunnen niet worden opgevangen door eigen spaargeld. Welke kosten worden vergoed, verschilt per gemeente.
 
Zo kunnen inwoners met een laag inkomen in Amsterdam en Rotterdam gebruik maken van een regeling dierenhulp, waardoor zij voor een bepaald bedrag naar de dierenarts kunnen voor een consult, chip, behandeling of onvruchtbaar maken van hun huisdier. In deze gemeenten wordt een huisdier erkend als een wezenlijk onderdeel van het leven van de inwoner. Het is een symbolisch gebaar dat de menselijke maat in het sociaal vangnet centraal stelt.
 
Foto: SP
 
Alkmaar kan beter
In Alkmaar bestaat een dergelijke regeling voor huisdieren niet. Daarbij zijn er nog veel meer noodzakelijke kosten die Alkmaarders maken zonder dat zij deze vergoed kunnen krijgen uit andere geldpotjes en regelingen. Sinds vorig jaar zijn er bijvoorbeeld de verhoogde gasprijzen waardoor mensen geconfronteerd worden met een energierekening die maandelijks verdubbeld. Hoewel er een kleine compensatie vanuit het Rijk komt, blijft het voor veel inwoners onmogelijk om hun energierekening te betalen. Zij moeten dan kiezen tussen welke rekening zij die maand wel of niet gaan betalen. En dan zijn er nog noodzakelijke kosten die je maandelijks moet maken, bijvoorbeeld als je chronisch ziek bent.
 
Maar ook als je menstrueert. Je bent dan niet ziek of beperkt. Het hoort bij je maandelijkse staat van zijn. Maar wat als je elke maand van een bepaald budget moet leven en moet kiezen tussen eten en drinken en persoonlijke verzorgingsproducten? Bijna 1 op de 10 meisjes en vrouwen krijgen hier in Nederland mee te maken. Dan is die keuze snel gemaakt. Laat staan als je incontinentiemateriaal nodig hebt omdat je bijvoorbeeld zwanger bent. Geen verzekering waar je bij kunt aankloppen zonder medische indicatie, en bij de gemeente kun je dus ook niet terecht.
 
Alkmaar verdient beter
De bijzondere bijstand heeft de potentie om veel inwoners die het financieel zwaar hebben uit de brand te helpen. De SP wil niet dat inwoners te lang afhankelijk worden van een sociaal vangnet zoals deze, omdat wij geloven dat er betere opties zijn om mensen vooruit te helpen. Wij willen bijvoorbeeld dat het minimumloon stijgt naar 14 euro, dat mensen meer en langer kunnen bijverdienen als zij in de bijstand zitten, en dat zij goede hulp krijgen bij het vinden van werk inclusief bij- en omscholing, en bij het oplossen en voorkomen van schulden.
 
Maar tot die tijd is er een doekje voor het bloeden nodig. En dat doekje is de bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand in Alkmaar moet openstaan voor maatwerk en minder voor het afvinken van voorwaardes op een lijstje. De menselijke maat en de persoonlijke behoefte moet voorop staan.
 
Stem daarom 14-15-16 maart op de SP en strijd mee om de armoede onze stad uit te krijgen!

Foto: SP

U bent hier