h

Wij zijn trots op onze solidariteitsregeling!

10 maart 2022

Wij zijn trots op onze solidariteitsregeling!

Foto: SP

Tijdens de afgelopen campagneweken hebben we blijk gegeven van onze standpunten, hebben we op verkiezingsmarkten gestaan, zijn we zichtbaar geweest in debatten en zijn we langs de deuren geweest om vooral te luisteren naar waar de inwoners zich zorgen over maken. In onze vorige blog vertelden we over onze drie kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. In deze blog vertellen wij over een regeling die onze partij onderscheidt van de andere: de solidariteitsregeling.

Wat is de solidariteitsregeling?
De solidariteitsregeling, die al sinds 1974 van kracht is binnen de SP, geldt zowel voor Tweede- en Eerste Kamerleden als voor gemeenteraadsleden en bestuurders, zoals wethouders. Leden van de Tweede Kamer krijgen een politieke vergoeding van ongeveer 6000 euro netto per maand. Onze SP-kamerleden dragen daarvan maar liefst 50% af aan de partij. 

SP-kamerleden krijgen uiteindelijk een compensatie van 2.977 euro per maand terwijl ze hetzelfde werk verzetten als andere kamerleden. De politieke vergoeding gaat dus rechtstreeks van onze volksvertegenwoordigers en bestuurders naar de partij. Er zijn daardoor geen donaties van buitenaf nodig zoals van bedrijven, sponsoren of andere (inter)nationale geldschieters. We zijn open en transparant over waar ons geld heen gaat.

Onafhankelijke investering in onze mensen en idealen
Dankzij het geld dat de SP ontvangt via de solidariteitsregeling, kunnen wij als partij onafhankelijk blijven en kunnen we investeren in onze vrijwilligers en idealen. Want waarom zouden onze Alkmaarse gemeenteraadsleden een bedrag van ruim 1.800 euro per maand moeten krijgen, terwijl er wekelijks vrijwilligers zijn die, gratis en voor noppes, net zoveel belangrijk werk verzetten als de raadsleden? Zij doen dit bijvoorbeeld door mensen te helpen via onze Hulpdienst, meldingen van het Meldpunt Zorg te bundelen in een rapport, langs de deuren te gaan om met mensen in gesprek te gaan, flyeren en folderen, het beheren van onze mediakanalen, en noem maar op! 

Het zou weinig solidair zijn als gemeenteraadsleden voor hun werkzaamheden wel een fors bedrag krijgen, en de vrijwilligers niet. De SP ziet het gemeenteraadswerk dan ook niet als werk, maar als een nevenfunctie. Het is een podium om onze idealen naar buiten te brengen. En het is vooral een middel om onze doelen die buiten de raad met onze achterban worden opgesteld, voor elkaar te krijgen.

De 50% tot 75% die SP-raadsleden dus afstaan via de solidariteitsregeling, gaat rechtstreeks naar de partij om vrijwilligers door heel het land te scholen in onze idealen en vaardigheden om deze te bereiken, te investeren in acties tegen schimmelwoningen en campagnes voor goede zorg en hogere salarissen voor leraren, maar ook om mensen via onze Hulpdiensten gratis op weg te helpen door bezwaarbrieven te schrijven en hen te ondersteunen in het woud van regels en procedures.

Stem SP en strijd mee!
Een stem voor de SP is niet alleen een stem voor onze standpunten en kernwaarden, maar ook een stem voor onze werkwijze! Kun jij je vinden in onze idealen en wil jij dat de SP Alkmaar zich inzet voor de kwetsbaren in onze stad? Stem dan 14-15-16 maart SP en strijd mee!

In onderstaand filmpje legt Lilian Marijnissen de regeling kort maar krachtig voor je uit!

Reactie toevoegen

U bent hier