h

Meldpunt Zorg

Het Meldpunt is er om uw zorgen, klachten of problemen rondom huishoudelijke hulp, begeleiding thuis, ondersteuning aan mantelzorgers of het persoonsgebonden budget (pgb) te melden. Ook als u problemen of zorgen ervaart rondom jeugdhulp, (geestelijke) gezondheidszorg en verslavingszorg, maatschappelijke opvang of beschermd wonen in de gemeente Alkmaar, dan horen wij dit graag. Of u nu inwoner, patiënt of professional bent, blijf er niet mee zitten en deel uw verhaal!

Wat gebeurt er met mijn melding?
Onze vrijwilligers verzamelen alle ervaringen en kijken welke mogelijkheden er zijn voor hulp en ondersteuning. Wij bieden graag een luisterend oor en denken met u mee. Daarnaast kunnen wij contact zoeken met de pers, klachten en problemen agenderen bij de gemeenteraad en acties opzetten. Uiteraard kijken onze vrijwilligers ook wat zij voor u kunnen doen op individuele basis, zoals het schrijven van een klacht- of bezwaarbrief en doorverwijzing naar de juiste instantie die u verder kan helpen. Denk aan een advocaat of de Nationale Ombudsman.

Gratis en voor iedereen
Hulp en ondersteuning vanuit het Meldpunt Zorg is gratis en voor iedereen. Wij hechten daarnaast veel waarde aan uw privacy en gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen, ook als u twijfelt of uw probleem of klacht wel zorggerelateerd is. Dankzij uw ervaring kunnen wij problemen rondom zorg- en (jeugd)hulpverlening onder de aandacht brengen in de gemeente en aansturen op verbetering.

Doe uw melding via het onderstaande formulier of neem contact met ons op via:

  • Telefonisch: 06-25376154 (ook voor Whatsapp)
  • Het inloopspreekuur elke woensdag tussen 16:00 - 17:00 bij activiteitencentrum "De Blauwe Boom", Bart van der Leckstraat 1 te Alkmaar (Hoefplan).
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier