h

Verkiezingsmarkt De Mare: sponsjes, winkelwagenmuntjes en veganistische tomatensoep

3 maart 2022

Verkiezingsmarkt De Mare: sponsjes, winkelwagenmuntjes en veganistische tomatensoep

Foto: SP

Afgelopen zaterdag stonden wij op de verkiezingsmarkt in De Mare. Het was een zonnige dag, anders dan de week ervoor toen storm Eunice over Nederland trok, en de markt helaas moest worden afgelast. Vol goede moed stonden we dit keer klaar om mensen te ontvangen binnen onze tent met heerlijke veganistische tomatensoep, sponsjes en winkelwagenmuntjes ter herinnering aan ons gesprek. Ons plan: luisteren, luisteren en nog eens luisteren. Precies zoals we gewend zijn en de afgelopen tijd hebben gedaan. Maar wat bleek: mensen wilden vooral weten wat óns verhaal was. Dat was even een omschakeling! Maar niet een die onoverkomelijk was. Daarom zetten wij in deze blog graag uiteen wat ons als SP bezighoudt tijdens de campagneperiode.

Onze kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit

Wij als SP staren ons niet blind op standpunten. Natuurlijk hebben wij een verkiezingsprogramma opgesteld met onze achterban, waarin wij uiteenzetten waar wij de komende raadsperiode voor gaan strijden. Een dergelijk verkiezingsprogramma zorgt ervoor dat wij met concrete plannen aan de slag kunnen. Belangrijk hierin is wel dat ons programma en alles wat wij doen is gestoeld op onze kernwaarden, namelijk menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Maar wat houden deze kernwaarden precies in?

De SP vindt het belangrijk dat we respect hebben voor elkaar, dat we het recht hebben om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van onze samenleving, dat er bestaanszekerheid is voor iedereen en dat ieder mens de vrijheid heeft om te midden van anderen en met respect voor alles wat leeft, zijn persoonlijke geluk na te streven. Dit betekent dat wij willen dat kwetsbare mensen die moeilijk mee kunnen komen in de maatschappij, extra ondersteuning krijgen.

In ons verkiezingsprogramma is dan ook veel aandacht besteed aan armoedebestrijding, schuldpreventie, ondersteuning bij werk, scholing en dagbesteding en geestelijke en fysieke welzijn. Dit doen wij door de wachtlijsten bij de (jeugd)GGZ aan te pakken, in te zetten op klimaat en een schone leefomgeving, het bouwen van woningen voor iedereen en het tegengaan van dakloosheid, en door inwoners financiële ruimte te bieden door langer en meer bij te verdienen naast een uitkering en de bijzondere bijstand te verbreden. 

Bij dit alles is maatwerk van groot belang. We zijn namelijk allemaal individuen met beperkingen en mogelijkheden die je niet zomaar in een pasklaar hokje kunt stoppen. Dit houdt in dat we niet gelijk zijn aan elkaar, maar dat we wel gelijkwaardig behandeld dienen te worden, en dat we niemand moeten achterstellen. Iedereen verdient gelijke kansen. En om die gelijke kansen voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken en solidair zijn met elkaar. Dit betekent niet alleen dat we elkaar helpen, maar ook dat we de kloof tussen arm en rijk kleiner maken. In Alkmaar willen wij dan ook de onroerendezaakbelasting (OZB) voor inwoners met een duur huis verhogen, zodat we de inwoners die het moeilijk hebben extra mogelijkheden kunnen bieden om mee te komen in de maatschappij.

Foto: SP

Onze werkwijze: buurten in de buurt, actievoeren, ondersteunen

De gemeenteraad is één van de instrumenten die wij inzetten om onze visie van een socialistische maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan, te realiseren. Maar wij zijn en blijven ook zeer actief buiten de raad. Wij strijden namelijk niet voor het pluche, maar voor gelijke kansen voor iedereen. Dat bereiken we niet door alleen maar in de raad plaats te nemen. Dit doen we vooral met de inwoners zelf.

De afgelopen tijd zijn wij wezen buurten in de buurt. Wij gaan in gesprek met inwoners en vragen hen wat hen zoal bezighoudt. Wanneer er misstanden worden gemeld, zoals in De Hoef, dan gaan we daar wat mee doen, zowel in als buiten de raad, in de vorm van onderzoeken en acties. We zoeken tot de bodem uit wat het probleem is, organiseren mensen, bevorderen de onderlinge solidariteit, en stoppen pas als we successen hebben geboekt. Daarbij ondersteunen we inwoners actief wanneer zij tegen problemen aanlopen. Dit doen wij via onze Hulpdienst. Inwoners, lid van de SP of niet, die van het kastje naar de muur worden gestuurd en niet meer weten wat ze moeten doen, kunnen door ons gratis worden ondersteund. 

Foto: SP

Strijd mee. Stem SP.

Ons werk begint en eindigt dus niet in de gemeenteraad, maar wij beseffen wel dat de raad een belangrijk middel is om onze doelen te kunnen behalen, en dus ook om onze inwoners te kunnen helpen. Hiervoor is uw steun hard nodig. Stem daarom 14-15-16 maart op de SP en strijd mee voor een beter Alkmaar. Ook als u het financieel, fysiek en mentaal goed heeft, wees dan solidair en stem SP. Zo helpt u mee om de meest kwetsbare inwoners vooruit te helpen.

Benieuwd naar onze standpunten? Bekijk hier de publieksvriendelijke versie, hier het uitgebreide verkiezingsprogramma of kom zaterdag 5 maart langs op de verkiezingsmarkt op de Paardenmarkt in Alkmaar en ga met ons in gesprek!

Reactie toevoegen

U bent hier