h

Alexandra Spanner

Met een moeder die sinds jaar en dag actief is voor de SP en mijn zorgzame kritische karakter was het een kwestie van tijd en ervaring die mij de stap zouden laten zetten om mijn steentje via de politiek bij te dragen aan een rechtvaardige maatschappij. Het belang van een goed leven met gelijkwaardige kansen gaat mij aan het hart. Het organiseren van goede werkomstandigheden tijdens een studie of op het werk is een onderwerp waar ik mij de afgelopen jaren steeds bewuster van ben geworden. Altijd was ik op zoek naar hoe processen geoptimaliseerd konden worden. Zodat zowel werkgever als werknemer beter af zouden zijn. Helaas is de positie van een uitzendkracht er niet één die daar echte verandering in kon brengen. Ervaring deed ik in ieder geval wel op. Zo ook in het onderwijs. Zowel door het volgen van verschillende opleidingen op verschillende niveaus aan verschillende opleidingsinstituten, als het lerend werken in verschillende onderwijs en coaching gerelateerde settingen, hebben mij een brede kijk gegeven op het onderwijs. Persoonlijke ervaringen hebben mij geleerd hoe belangrijk het is dat een kind een goede start maakt in zijn jonge leven. Dit houdt in dat kinderen en hun ouders met menselijke waardigheid gesteund worden zodat ook hun kind de kans krijgt om zijn talenten te ontwikkelen en zijn potentie te benutten. Ik wil mij dan ook hardmaken voor een inclusief onderwijs van basisschool tot universiteit waar  mensen gelijkwaardige kansen moeten krijgen. Om dit te bereiken moeten de problemen boven tafel komen en uitgeplozen worden waar de kern van het probleem nu precies ligt. Dit verschilt per omgeving en daarom verdient elk kind, elke ouder, elke leerkracht en elke betrokkene dat er op basis van maatwerk gekeken moet worden naar wat er nodig is om processen te optimaliseren. De dynamiek van het leven zal ons constant op de proef stellen en ons constant verrijken met nieuwe inzichten. Daarom is het belangrijk dat we blijven luisteren naar de mensen die met bepaalde moeilijkheden leven. Zij zijn de ervaringsdeskundigen wie de basis naar rechtvaardigheid zijn en wie richting geven aan het mogelijk maken van maatwerk.

U bent hier