h

SP Alkmaar Sprak met dakloze opvang DNOdoen

16 november 2020

SP Alkmaar Sprak met dakloze opvang DNOdoen

Foto: SP

Het verkiezingsprogramma is zo gek nog niet
Nu het bestuur is gekozen en de rollen zijn verdeeld kan de tour door Alkmaar beginnen. Waar moesten we beginnen met onze tour om te kijken waar de SP kan inspringen en nodig is ? We besloten te beginnen met de basisbehoefte van de mens. Eten, drinken en een dak boven je hoofd.  0p 10 november 2020 spraken Jeroen van de Loo en Rigo Wijdoogen met Hil Rabenberg directeur van DNOdoen die de opvang van daklozen regelt in Noord Holland Noord met vestigingen in Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Zaanstad

Hil Rabenberg vertelde dat er een redelijk goede samenwerking is met de gemeente Alkmaar ongeacht welke college er ook zit. Dat neemt niet weg dat er wel problemen zijn. Het aantal daklozen is de laatste 10 jaar verdubbeld en een belangrijk reden hiervoor is dat er veel te weinig of geen woningen zijn. De grond in de stad is vaak te duur en door de verhuurders-heffing zijn woningcorporaties minder gemotiveerd om sociale woningbouw te realiseren. Wat er nu nodig is, is bouwen, bouwen en nog eens bouwen.

De dakloze is meestal niet het beeld wat veel mensen nog steeds voor ogen hebben; een vervuilde zwerver met een halve liter bier in zijn hand. Die zijn er nog wel maar dat is maar een klein percentage. Het overgrote deel van de daklozen zien eruit zoals ieder ander en zijn even vastgelopen in het leven. Of dat nu door een scheiding, schulden/uitzetting of een verslaving komt.

In de nachtopvang van Het Heem in Hoefplan worden als gevolg van de Corona-regels zo’n 15 mensen per nacht opgevangen. Daarnaast worden gemiddeld nog 6 mensen opgevangen in een hotel. Voor de Corona crisis waren dat er 26 op eigen locatie. Als het vriest worden de deuren open gesteld en kan er in het hele gebouw geslapen worden als het nodig is.

Bij DNOdoen (het “dagopvang” gedeelte) worden jaarlijks ca. 250 mensen uitgebreid begeleid. Het is niet alleen een dak boven je hoofd hebben maar mensen worden ook begeleid naar instanties toe. Er wordt geholpen met budgettering om hun financiën weer op orde te krijgen en eventueel worden ze verwezen naar een bewindvoering. Voor de mensen die het nodig hebben wordt ook gekeken hoe ze weer deel uit kunnen maken van de maatschappij. Zo wordt er in Alkmaar samengewerkt met Haltewerk, WNK en ook met  instanties zoals Actief Talent. Het blijft wel zonde dat de sociale werkplaatsen allemaal wegbezuinigd zijn door de regering waardoor er nog steeds veel mensen onnodig buiten de boot vallen.

Het traject van mensen is per individu verschillend. De één kan het makkelijker aan om het leven weer op te pakken dan de ander. Een groot gedeelte kan via een traject gewoon weer  zelfstandig wonen maar sommige stromen uit via begeleid wonen. Voor mensen die echt niet willen en kunnen en/of niet gemotiveerd zijn zouden containerwoningen op bepaalde plaatsen een oplossing kunnen zijn zodat ze geen overlast veroorzaken maar wel in zicht zijn voor instanties.

Wij vroegen wat vindt u nou van het plan van de SP om te stoppen met mensen het huis uit te zetten die een huurschuld hebben en hen te helpen met begeleiding en schuldsanering. Hil Rabenberg vertelde dat, dat juist een heel goed plan is want op het moment dat iemand zijn huis uitgezet wordt kost dat de woningbouwvereniging of bank al snel 10.000 euro per huisuitzetting. Om iemand daarna weer op de rit te krijgen kost het  de maatschappij al snel 150.000 euro (10.000 euro per maand). Opvangen doe je thuis is het motto.

Housing first is op dit moment een idee dat uit Amerika is over komen waaien, waarbij je eerst een woonplek voor mensen zoekt en daarna verder begeleidt. DNOdoen heeft in Noord-Holland Noord zo’n 60 huizen waar meerdere daklozen die opgenomen zijn in een traject, wonen en waar zij de woonkamer, keuken, badkamer en toilet delen. Er wordt van daar uit gewerkt om weer door te kunnen stromen naar een zelfstandige woning. Wel moet er opgelet worden dat de mensen zo weinig mogelijk verhuismomenten hebben. Het probleem is dat de doorstroming hapert door het gebrek aan beschikbare sociale woningen.

Over verhuis momenten gesproken, DNOdoen moet ook gaan verhuizen. De fractie van de VVD heeft er al weer een tijd geleden in de gemeenteraad van Alkmaar een motie doorheen gejast omdat dit raadslid liever niet deze opvang in zijn buurt wilde hebben. Waar ze heen moeten is nog onduidelijk. Voor 1 januari 2021 moet er door de gemeente een nieuwe plek aangewezen worden. Welke plek het moet worden is nog volstrekt onduidelijk. Wel is het belangrijk i.v.m. personeel dat de dag en nachtopvang bij elkaar blijven. De onzekerheid wat er straks gaat gebeuren houdt wel in dat er nu geen investeringen gedaan worden in verbeteren van de huidige faciliteiten.

Op het moment van vertrek bekeken we het gebouw nog even van buiten en dhr. Rabenberg wees de trainingswoningen (meestal voor jongeren) aan die boven in het gebouw zijn. Deze zijn nog niet ideaal omdat bepaalde gedeelten daar nog gemeenschappelijk zijn. We willen eigenlijk naar ruimten waar de bewoners alles in eigen beheer hebben. Door de bewoners meer verantwoordelijk te maken voor hun gedeelte pakken ze dit ook op en dat is de weg weer richting zelfstandigheid.

Samenvattend voor de politiek is dus de boodschap:
a) bouwen, bouwen, bouwen.
b) niet de huren verhogen maar bevriezen en verlagen
c) verhuurdersheffing afschaffen
d) niet mensen het huis uitzetten die schulden hebben maar een begeleidingstraject starten.
e) zorgen dat er geen werkende armen zijn door het minimumloon te verhogen.
f) sociale werkplekken moeten terugkomen

Nou maakt de SP zich daar al jaren hard voor en het staat vanzelfsprekend ook gewoon weer in het verkiezingsprogramma.

Reactie toevoegen

U bent hier