h

Alkmaarse woonbootcomité van start

1 augustus 2016

Alkmaarse woonbootcomité van start

Foto: SP

Maandag 25 juli was de kick off van het Alkmaarse woonbootcomité. Samen met de woonbootbewoners en de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO), sprak de SP Alkmaar over de toekomst van het wonen op water.

Tijdens de bijeenkomst besprak men de stand van zaken, het rapport, het bestemmingsplan en hoe verder. De bijeenkomst maakte wederom duidelijk dat woonbootbewoners te maken hebben met verschillende overheidsorganen met elk hun eigen belangen en regelgeving.

De SP Alkmaar dook in verschillende nota’s om de complexe materie enigszins te kunnen begrijpen en nam een enquête af onder de woonbootbewoners in Alkmaar. Met aanvullingen van de woonbootbewoners, de LWO en de provincie, kwam het comité tot verschillende conclusies en aanbevelingen, die gebundeld worden in een rapport. De belangrijkste conclusie? Er is geen wettelijke regelgeving voor het wonen op water.

 

Hoewel het wonen op water in de eerste instantie ontstond omdat er woningnood was, worden ligplaatsen nu tezamen met de woonboten “marktconform” getaxeerd. De huurprijzen schieten daardoor omhoog, ligplaatsen zijn niet vrij overdraagbaar en recht op huurtoeslag is er niet. Zonder huurbescherming dreigen de woonbootbewoners de melkkoe te worden van de verschillende overheidsorganen.

 

Uit de provinciale nota blijkt dat er ontwikkelingen gaande zijn omtrent huurbescherming en hierop vooruitlopend hebben zij hun huurcontract hierop aangepast. De LWO, die betrokken is geweest bij de totstandkoming van het definitieve contract, lichtte het huurcontract toe. Zo is er een start gemaakt met de invoering van huurbescherming door de artikelen 7:271 t/m 7:282 van het Burgerlijk Wetboek in het contract op te nemen, wat gelijk is aan opzegtermijnen en opzeggronden als het huurrecht voor woningen. Verder is er een inspanningsverplichting vanuit de provincie om een andere ligplaats te vinden wanneer deze door vaarwegbelangen opgezegd dient te worden en kan er restitutie over vermindering op de huursom worden gevraagd voor die periode dat er een vergunning ontbreekt. Een mooi begin, dat zeker. Maar: waar blijven de plichten van de verhuurder? Die zijn er niet.

De SP Alkmaar stuurt de definitieve versie van het rapport naar de provinciale en Tweede Kamer fractie om de politieke druk op te voeren. Terwijl zij zich buigen over de ontwikkelingen van de wetgeving, zal de SP Alkmaar zich op lokaal niveau gaan bezighouden met het bestemmingsplan van het Noord-Hollands kanaal.

Reactie toevoegen

U bent hier