h

Geen huurbescherming voor woonbootbewoners

11 juli 2016

Geen huurbescherming voor woonbootbewoners

Foto: Roxanne Borgman

Wat op het eerste oog een juridische vraag voor onze hulpdienst leek, is uitgemond in een complex vraagstuk waar de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar elkaar doorkruisen.

Enkele woonbootbewoners hebben een beroep gedaan op de SP Alkmaar omdat er onvrede heerst over het beleid bij de provincie. Zo is er een nieuw huurcontract verschenen dat veel onduidelijkheden bevat. Het meest opvallende is dat de woonbootbewoners veelal plichten krijgen opgelegd, maar dat er over huurbescherming niets wordt geopperd. Er bestaat geen landelijke wet- en regelgeving voor woonbootbewoners. Hun toekomst ligt daarom in handen van lokale en provinciale verordeningen.
 
De SP Alkmaar maakt zich zorgen over de onzekere toekomst van de woonbootbewoners en heeft daarom een enquête-onderzoek gedaan onder de woonbootbewoners in Alkmaar. In de enquête zijn zowel problemen met de provincie als met de gemeente meegenomen. 
Vierentwintig mensen hebben de enquête geretourneerd. Tezamen met de zes woonbootbewoners die de SP Alkmaar al had gesproken, zijn er in totaal dertig reacties gekomen. Velen geven aan dezelfde onduidelijkheden, willekeur en onvrede te ervaren. 
Van de enquetes is een rapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen dat naar de provincie en de Tweede Kamer gaat. Er wordt gepoogd de provincie en de Tweede Kamer aan te sporen tot huurbescherming en duidelijke wet- en regelgeving voor woonbootbewoners.
 
De helft van de geënquêteerden heeft zich aangemeld voor het woonbootcomité. Binnenkort zal een bijeenkomst worden georganiseerd waarvoor zij zullen worden uitgenodigd. Daar zal het rapport besproken worden en ruimte zijn voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Reactie toevoegen

U bent hier