h

Wij waren wel bij de Alkmaarse Klimaatalarm actie

17 maart 2021

Wij waren wel bij de Alkmaarse Klimaatalarm actie

Foto: Rigo wijdoogen

Vind u het klimaatprobleem ook erg. De SP ook en wil daar dan ook wat aan doen. We moeten echt grote veranderingen doorvoeren willen we klimaat doelstellingen halen.

De SP in Alkmaar vindt het daarom ook bijzonder jammer dat er maar 3 politieke partijen bij deze actie waren. Groen Links, Partij van de Dieren en de SP. De rest van de Alkmaarse politieke partijen schitterden door afwezigheid en dat is jammer. Wat wil de SP nou doen aan het klimaat ?

De volgende energieladder wil de SP hanteren zoals door Henk van Gerven beschreven:
A. Energie besparen gaat voor opwekken. Zet daar als eerste op in.
B. Grootste gebruikers – industrie – zijn als eerste aan zet om te komen tot energiebesparingen.
C. Zonne-energie op land. Gebruik daarbij eerst de mogelijkheden in het bebouwde gebied zoals industrieterreinen, daken van bedrijven, geluidswallen, scholen etc. Landbouw- en natuurgronden zijn komen pas in beeld als andere mogelijkheden uitgeput zijn.
D. Windenergie op land als laatste optie. Door hun enorme impact op de leefomgeving bestaat weinig draagvlak voor windturbines. Wij pleiten ervoor om eerst de effecten van de vier windturbines waartoe al besloten is, af te wachten. Windturbines hebben een enorme impact op het landschap, de natuur en de leefomgeving. Ervaringen elders in het land zoals de Hoeksche Waard laten dat zien.

Hier een nog een aantal punten uit ons programma om in overweging te nemen

 • De SP wil milieucriminaliteit, zoals illegale dumping en gesjoemel met stookolie hard aanpakken.
 • De SP wil dat er landelijke maatregelen komen om de luchtkwaliteit te beschermen. Een landelijk programma om steden te vergroenen en te verduurzamen kan daar onderdeel van zijn.
 • Voor 2050 willen we een CO2-neutrale samenleving hebben en voor 2030 moeten we echt op de helft zijn. We moeten echt overgaan op duurzame energie.
  Deze overgang naar duurzame energie vindt plaats mét en niet ondanks de mensen. Investeringen in duurzaamheid moeten leiden tot meer werkgelegenheid, gerichte scholing en lagere lasten voor mensen met een middeninkomen of lager inkomen. We vergroten de betrokkenheid van mensen bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame projecten.
 • De SP maakt zich hard voor de verbetering van het milieu in internationaal verband. De plastic soep in de Stille Oceaan moet verwijderd worden, gebruik van (micro)plastics fors teruggedrongen.
  Zo heeft de SP het voorstel gedaan om zo snel mogelijk te komen tot biologisch afbreekbare plastics in verpakkingsmateriaal
  Tropische bossen moeten duurzaam beheerd worden en in tropische steden is behoefte aan afvalbeleid.
 • Geen biomassa centrales
 • We maken serieus werk van gebruik van restwarmte en stimuleren het gebruik van geothermie. Zowel boven- als ondergrondse opslag van warmte wordt gebuikt om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

En tegen de mensen die helemaal niet denken dat er geen probleem is met het klimaat zou ik willen zeggen. Het is toch verschrikkelijk dat we nog maar 15 % van de biodiversiteit hebben. In mijn jeugd zag ik nog in onze tuin talloze vlinders en insecten. Nu ben ik blij als ik 1 vlinder zie. Laten we dat dan in ieder geval herstellen en werk mee om de natuur te helpen.

Stem SP

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier