h

1 mei: Dag van de Arbeid

Foto: SP

Op 1 mei 1890 werd de eerste internationale Dag van de Arbeid gevierd met grote demonstraties voor een achturige werkdag in verschillende landen van de wereld. Het is daarom ook een belangrijke dag voor de socialisten.

Het socialisme is ook ontstaan in de 19e eeuw door de slechte werk- en woonomstandigheden van de arbeidersklasse die voor een hongerloontje moesten werken terwijl de fabrieksbazen het behoorlijk goed hadden. Nu zou je kunnen zeggen dat het socialisme aan zijn eigen succes ten onder gaat omdat er nu vakbonden zijn, de woningsituatie voor het merendeel van de bevolking goed is, er AOW en pensioenen zijn en een sociaal vangnet van bijstand en toeslagen.
Maar sinds de "paarse" kabinetten in de jaren '90  zijn we in Nederland een weg ingeslagen dat we de verworven zekerheden juist weer afbreken. Met de kabinetten onder Balkenende hebben we een grote stap achterwaarts gemaakt door de invoering van marktwerking in de zorg .
Met de afgelopen jaren onder leiding van Rutte is de woningnood  enorm gestegen, is het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank met 50% gestegen, is het aantal daklozen verdubbeld en is het aantal rechtbanken gehalveerd. Het is nu zelfs zo dat we een groot aantal werkende armen hebben in ons land. Het vertrouwen in de politiek is tot een diepte punt gedaald. Het trotse gevoel op de Dag van de Arbeid moet weer terugkomen.
We zouden weer met trots moeten kunnen kijken naar een waardevast pensioen. We zouden de onzekerheid die flexwerken ons heeft gebracht weer achter ons moeten kunnen laten. We zouden geen werkende armen meer mogen hebben en de mensen die geen werk hebben, om wat voor reden dan ook, moeten in ieder geval een menswaardig bestaan kunnen hebben.

De signalen van de inwoners van Nederland moeten gehoord worden door de politieke partijen en de politiek moet gewoon weer de inwoners vertegenwoordigen. De politieke partijen zijn het contact met de burger verloren en dat moet weer terugkomen zodat we over 10 jaar weer met trots naar deze dag kunnen uitkijken. Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we u voor nodig. We hebben uw signalen nodig om op te komen voor u in de gemeente, de provincie en de landelijke politiek.

De SP Alkmaar heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Zo hebben we een nieuw bestuur en een nieuwe frisse kadergroep die de handen uit de mouwen wil steken en voor u aan de slag wil gaan. Er is samen met de andere SP-afdelingen een mediateam opgezet en we hebben een hulpdienst opgezet voor Alkmaar.  Ondertussen scholen we onszelf om deze taken beter aan te kunnen en goede handvatten te krijgen om straks sterk in de gemeenteraad te kunnen deelnemen en ook daar voor u op te komen. 

We moeten daarom blijven opkomen voor de inwoners met de uitgangspunten menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit!

De overheidsmaatregelen van dit moment staan het onze afdeling niet toe om mee te organiseren aan een 1-mei viering, maar op 1 mei is er bij De Dokwerker in Amsterdam een manifestatie. Blijf gezond en vier 1 Mei verantwoord.

Datum en tijd: 
zaterdag, 1 mei, 2021 - 13:00
Waar: 
De Dokwerker, Amsterdam

U bent hier