h

Veel onduidelijkheid over Jeugdzorg Alkmaar

20 mei 2016

Veel onduidelijkheid over Jeugdzorg Alkmaar

Uit mijn master afstudeeronderzoek blijkt dat medewerkers in de Jeugdzorg in de regio Alkmaar sinds de zorgdecentralisaties van 1 januari 2015 merken dat er vooral veel onduidelijkheid heerst wat betreft de Jeugdzorg.

De zorgdecentralisaties waren bedoeld om de Jeugdzorg op een lokaler niveau te gaan organiseren. Hierdoor werd zorg op maat mogelijk. De decentralisatie van zorgtaken ging gepaard met een bezuinigingstaak van 40%. 

 

Zo beschrijven de 9 geïnterviewde medewerkers uit de regio Alkmaar dat ouders van kinderen vaak niet weten waar ze terecht kunnen als zij hulp willen bij de opvoeding van hun kind. Er is vooral veel verwarring over het verschil tussen het Centrum voor Jeugd & Gezin, Veilig Thuis, de Raad voor Jeugdbescherming en de Raad voor Kinderbescherming. Ouders geven aan niet te weten waar ze terecht kunnen voor welke problemen. Deze problemen zijn ontstaan doordat het landelijke Bureau Jeugdzorg werd afgeschaft als gevolg van de zorgdecentralisaties, waarbij de Jeugdzorg eerst van Rijk naar Provincie, en daarna van Provincie naar Gemeente is gegaan. Zelfs de medewerkers zelf weten vaak niet goed waar ouders nou voor welke problemen terecht kunnen. Dit staat een effectieve hulpverlening in de weg. 

 

Bovendien weten zowel managers als cliënten door de steeds veranderende regelgeving vanuit Den Haag, die elkaar snel opvolgt, vaak niet waar ze aan toe zijn wat betreft de indicaties van hun cliënten. Dit kan er voor zorgen dat intramurale zorg voor een kind met psychosociale problemen abrupt afgebroken kan worden omdat een kind niet meer onder de regio valt of de indicatie ingetrokken wordt vanwege kostenbesparingen. Een kind wordt dan opeens ‘gezond’ verklaard terwijl er sprake is van een chronische en dus blijvende aandoening. Hierbij is de rechtszekerheid in het geding. 

 

Een ander knelpunt wat door de geïnterviewden genoemd wordt is dat er met elke gemeente in de omgeving van de Jeugdzorginstelling elke raadsperiode afzonderlijk afspraken moet worden gemaakt, wat heel veel tijd kost en het organiseren van de zorg erg gecompliceerd maakt. Dit resulteert er in dat een Jeugdzorginstelling sinds de zorgdecentralisaties van elke gemeente nauwkeurig moet bijhouden wat de toegespitste regelingen en afspraken zijn.

 

Als student sociologie en bestuurskunde adviseer daarom in haar afstudeerrapport voor meer duidelijke voorlichting aan ouders over de sociale kaart van Alkmaar. Ouders en kinderen moeten 1 centraal punt hebben waar zij terecht kunnen. Ook adviseert zij lokale kleine gemeentes om meer de samenwerking te zoeken zodat de gelijkheid van zorg niet in het geding komt. Lokaler zorg organiseren kan voordelen opleveren, de zorg kan bijvoorbeeld beter op maat worden gemaakt, maar het risico ligt op de loer dat de plaats waar het kind wordt geboren bepaalt welke zorg eenzelfde kind krijgt. Dat moeten we niet willen.

 
Zie ook:

U bent hier